Nieuws

09-11-2023

Licentievergoedingen 2024

Geachte lezer,   Verwijzend naar de algemene voorwaarden en de gestegen kosten waaronder ook de toename ...

28-03-2022

Toolbox Bosmaaier

Beste gebruikers van  het online Toolbox systeem,   Afgelopen periode hebben we hard gewerkt aan he...

10-12-2021

Toolbox filmpje motorslijper

Beste gebruikers van  het online Toolbox systeem,   Afgelopen periode hebben we hard gewerkt aan he...

15-10-2021

Update Toolbox systeem

Geachte gebruiker van Online Toolbox.nl,   Afgelopen tijd hebben wij achter de schermen weer hard gewerkt om...

15-10-2021

Update KAM systeem

Geachte gebruiker van KAM systeem.nl,   Afgelopen tijd hebben wij achter de schermen weer hard gewerkt om, s...

13-05-2020

Wijziging Arbobesluit(inzet hijskraan met werkplatform

Wijziging Arbobesluit gepubliceerd (inzet hijskraan met werkplatform, vanaf 1 juli 2020) Al geruime tijd wordt doo...

18-03-2020

Dispensatie VCA diploma

Goed nieuws voor medewerkers met een VCA diploma dat na 12 maart 2020 verloopt!  Voor hen is een dispensatier...

23-12-2019

Wijzigingen KAM systeem

Geachte gebruiker van KAM systeem.nl en/of Online Toolbox.nl,   Kwartaal hebben wij achter de schermen weer ha...

16-07-2019

Wijzigingen KAM systeem

Geachte gebruiker van KAM systeem.nl en/of Online Toolbox.nl, Het afgelopen kwartaal hebben wij achter de schermen...

13-06-2019

Auditoren login

Geachte gebruiker van het KAM systeem,   Sinds de laatste update van het KAM systeem, hebben vrijwel all...

12-06-2019

Cursus Basis, VOL en VIL VCA

Op woensdag 19 juni en donderdag 10 oktober 2019 organiseren wij dagcursussen VCA in Beverwijk (Basis, VOL en VIL). ...

09-05-2019

Wijzigingen KAM systeem

Geachte gebruiker van KAM systeem.nl en/of Online Toolbox.nl, Het afgelopen kwartaal hebben wij achter de schermen...

09-03-2019

Generieke Poort instructie (GPI)

  Grote bouwers gaan vanaf april 2019 de Generieke Poort instructie (GPI) verplichten. De Generieke Poor...

11-02-2019

VCA 2017/6.0 en relatie met de IAF MD 22

Geachte relatie,   Met de invoering van de VCA 2017/6.0 is ook de IAF MD 22 op deze regeling van toepassing ge...

30-01-2019

Wijzigingen KAM systeem

Geachte gebruiker van KAM systeem.nl en online toolbox.nl,   Door KAM Interactive is in 2011 KAM systeem.nl on...

20-01-2019

Verbeteringen online toolbox.nl

Geachte gebruiker van KAM systeem.nl en online toolbox.nl,   Door KAM Interactive is een e learning omge...

18-12-2018

Werkplangenerator bodem (CROW 400)

Beste gebruikers van KAM systeem.nl. Per 1 januari 2019 kan voor bodemsaneren niet meer worden gewerkt o.b.v. de CROW 1...

23-05-2018

Wijzigingen KAM systeem

In de afgelopen periode is weer een aantal verbeteringen doorgevoerd in het KAM systeem. Deze zijn grotendeels technisc...

12-05-2018

Overgangsregeling VCA 2017/6.0

Wij krijgen regelmatig het verzoek van klanten om over te gaan naar de nieuwe versie van de VCA, de 2017/6.0. Voor het ...

18-04-2018

De nieuwe VCA is beschikbaar

De nieuwe VCA is op 2 april jl. gepubliceerd en kan worden besteld via de volgende link: https://www.vca.nl/produc...

10-02-2018

Nieuws over de VCA

De publicatiedatum van de nieuwe VCA (2017/06) is vastgesteld op 2 april 2018. Deze datum is expres gekozen, omdat...

01-02-2018

Wijzigingen CO2 emissiefactoren

Vanaf januari 2018 zijn er nieuwe CO2 emissiefactoren gepubliceerd. Deze wijzigingen hebben betrekking op elektra en OV...

16-01-2018

De nieuwe VCA een nadere toelichting

VCA 2017/6.0 stelt veiligheid nog meer centraal, bevat verbeteringen op het gebied van de werkplek en veilig gedrag en ...

14-01-2018

Nieuwe versie VCA is een feit

De Raad voor Accreditatie (RvA, de toezichthouder op het VCA systeem), heeft de nieuwe VCA versie 2017/6.0 geaccepteerd...

10-01-2018

Wijziging SC 100 "Nadere interpretaties certificatieschema"

De “SC 100 Nadere interpretaties certificatieschema” is per 09 01 2018 gewijzigd. De relevante wijzigingen ...

07-01-2018

Wat gaat de Algemene Verordening Gegevensbescherming voor u ...

De nationale privacywetten in de EU zijn gebaseerd op de Europese privacyrichtlijn uit 1995. Deze richtlijn werd vastge...

23-12-2017

Nieuwe VCA en VCU logo’s

VCA en VCU hebben nieuwe logo's gekregen. De nieuwe logo's vervangen de oude logo's, die inmiddels ruim 20 ...

20-12-2017

Externe audits ISO 9001/14001:2015 vanaf 15 maart 2018

Per 15 maart 2018 mogen certificatie instellingen alleen nog audits uitvoeren op basis van de ISO 9001:2015 en ISO 1400...

29-11-2017

ISO 27001 ISMS, iets voor jouw organisatie?

Het nieuwe kapitaal is informatie.  De nieuwe economie is bij uitstek een informatie economie. De smartphones en a...

21-11-2017

Publicatie nieuwe VCA uitgesteld

Eind augustus is de nieuwe VCA versie (2017/6.0) voor acceptatie aan de Raad voor Accreditatie (RvA) voorgelegd. D...

07-09-2017

Verbeteringen in het digitale KAM systeem

In het afgelopen kwartaal zijn de onderstaande verbeteringen doorgevoerd die interessant zijn voor de beheerders en geb...

16-08-2017

KAM adviseur organiseert MVK

KAM adviseur Nederland b.v. organiseert samen met Gelling Publishing en Training b.v. de SKO Hobéon erkende ople...

27-07-2017

Wijziging van de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken

Wijziging van de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken in verband met het vervallen van de minimale oppervlakte ge&i...

30-06-2017

Verbeteringen in het digitale KAM systeem

In het afgelopen kwartaal zijn de onderstaande verbeteringen doorgevoerd die interessant zijn voor de beheerders en geb...

18-01-2017

Aanscherping Arbowet

In de eerste 40 weken van 2016 zijn 42 mensen omgekomen tijdens de uitoefening van hun werkzaamheden. In de bouw (inclu...

31-10-2016

Cursus Specifieke Deskundigheid Winterdienst

Op woensdag 26 oktober heeft KAM adviseur Emmeloord de eerste combinatiecursus van basis (chauffeurs) en plusniveau vo...

19-10-2016

Subsidie duurzame inzetbaarheid

De overheid vindt het belangrijk dat bedrijven hun medewerkers langer en productief aan het werk houden en inzetten op ...

02-10-2016

Nieuwe wet en regelgeving Elektromagnetische velden

Op 26 juni 2013 is de Europese richtlijn 2013/35/EU betreffende de blootstelling van werknemers aan de risico’s v...

02-09-2016

Nieuwe NEN normen asbest en bodem

Vernieuwde normen zijn van kracht geworden op 24 08 2016: NEN 5707: NEN 5707, Bodem – Inspectie en monsterne...

25-03-2016

Nieuwe functionaliteit KAM Adviseur

KAM Interactive BV voert continu verbeteringen uit aan het digitale managementsysteem op KAM Adviseur.nl. Vanaf heden i...

13-02-2016

Nieuw DAV stelsel van kracht (per 1/2/16)

Stelsel persoonscertificatie Per 1 maart wordt het nieuwe stelsel persoonscertificering DAV van kracht. Er geldt d...

26-09-2015

Mentor SC 520

I SZW en Ascert zijn voornemens om de opleidingseisen rond DAV medio oktober 2015 te wijzigen. Het Leerling DAV stelsel...

31-08-2015

Wijziging SVMS 007

Op 10 juli 2015 heeft het CCvdSL wijzigingen doorgevoerd binnen de SVMS 007. De wijziging geldt voor paragraaf 4.3...

13-06-2015

CO2 prestatieladder Handboek 3.0

Op 10 juni 2015 heeft Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) Handboek 3.0 gepubliceerd v...

21-05-2015

Verwachte wijzigingen (L)DAV

Het ministerie van SZW heeft aangekondigd dat de mogelijkheid om nieuwe mensen zonder certificaat in containment te lat...

21-03-2015

Verbod op Asbestdaken

De Rijksoverheid voert vanaf 2024 een verbod op asbestdaken. Particulieren, bedrijven en (overheids )instellingen mogen...

KAM-systeem.nl is een dienst van:

KAM-interactive BV

088 – 28 48 671
Oester 26
1723 HW Noord-Scharwoude
KvK nr. 59824212
BTW nr. NL853657701B01