Log in

Overal toegang tot uw managementsysteem

De kenmerken van kam-systeem.nl zijn onder andere:

 • Overzichtelijk, gebruiksvriendelijk en direct inzetbaar;
 • Pragmatische procedures, documenten en formulieren;
 • Werkplangenerator voor het genereren van V&G plannen (algemeen/bodem/sloop/schilder);
 • Module voor werkplekinspecties (diverse analyses mogelijk);
 • Module voor diverse meldingen (o.a. ongevallen, afwijkingen en analyses hiervan);
 • Eenvoudig aan te passen aan de bedrijfsspecifieke situatie;
 • Goede integratiemogelijkheden voor eigen procedures en documenten;
 • Goede integratiemogelijkheden voor systemen van groepsmaatschappijen;
 • Overal beschikbaar via de Cloud;
 • Gelijktijdige toegankelijkheid voor meerdere gebruikers en instelbare gebruikersrechten;
 • Besparing ruimte en handelingen door digitale opslag en beveiligde externe opslag;
 • Invoeren werkplekinspecties e.d. op de projectlocaties;
 • Tijdsbesparing door efficiëntere werkwijze.

 

Functionaliteiten
Voor gebruikers van de kam-systeem.nl zijn verscheidene functionaliteiten binnen het systeem beschikbaar.

Module werkplannen
De eisen die aan V&G-plannen worden gesteld zijn verwerkt in een module waarmee  eenvoudig V&G-plannen kunnen worden opgesteld en bijgehouden. Er zijn momenteel  werkplannen voorbereid voor de ontwerp- en uitvoeringsfase in de volgende branches: 

 • Bouw/Algemeen;
 • Bodemsaneren;
 • Sloopwerken;

Module werkplekinspecties
De eisen die aan werkplekinspecties worden gesteld zijn verwerkt in een module waarmee werkplekinspecties kunnen worden opgesteld, bijgehouden en geanalyseerd. Deze kunnen worden uitgevoerd via uw telefoon of tablet.

Module meldingen
De eisen die aan het melden, registreren en analyseren van klachten, verbetervoorstellen, schades, afwijkingen, overtredingen, (bijna)ongevallen, onveilige handelingen en -situaties worden gesteld zijn verwerkt in een module waarmee deze eenvoudig kunnen worden opgesteld, bijgehouden en geanalyseerd. De status van de melding, de te nemen acties en de verantwoordelijke(n) kunnen tevens worden geregistreerd. Meldingen kunnen worden uitgevoerd via uw telefoon of tablet.

Module personeel
De eisen die aan het vastleggen van afspraken, instructies, opleidingen, diploma’s certificaten en medische keuringen worden gesteld zijn verwerkt in een module waarmee deze gegevens gemakkelijk kunnen worden vastgelegd, gemonitord en geanalyseerd.

Kwalificaties van het personeel kunnen op een overzicht bijgehouden worden. Deze module bevat de mogelijkheid om een melding af te geven indien een kwalificatiebewijs verloopt en het tijd is voor aanvullende of herhalende educatie. 

Module arbeidsmiddelen
De eisen die aan arbeidsmiddelen en keuringen daarvan worden gesteld zijn verwerkt in een module waarmee deze gegevens eenvoudig kunnen worden vastgelegd, gemonitord en geanalyseerd. Via deze module is er zicht op de aankomende inspecties.

Hier kunnen eventueel ook screenshots van verschillende modules worden toegevoegd.

 

Voor het gebruik van kam-systeem.nl is een licentievergoeding verschuldigd.

 

Voor meer informatie betreffende de mogelijkheden en een passend advies voor uw organisatie, neem (vrijblijvend) contact met ons op.

Beschikking over kundige adviseurs
Door onze nauwe betrokkenheid met KAM-adviseur.nl kunt u snel professioneel advies inwinnen.