Wijziging Arbobesluit(inzet hijskraan met werkplatform

gepubliceerd op: 13-05-2020

Wijziging Arbobesluit gepubliceerd (inzet hijskraan met werkplatform, vanaf 1 juli 2020)

Al geruime tijd wordt door veiligheidskundigen van KAM adviseur bedrijven geadviseerd over de inzet van werkbakken/ -platforms bij asbestsaneringen in overeenstemming met wet- en regelgeving. Dit geldt voor die gevallen waar het niet anders kan of veiliger is, kan een kraan met werkbak/ -platform worden ingezet.  Op 11 mei zijn door de overheid nadere regels gepubliceerd om deze uitzonderingssituatie te reguleren. Binnenkort wordt een leidraad gepubliceerd waaruit kan worden bepaald of er sprake is van een uitzonderingssituatie. Aan de uitvoering zijn voorwaarden verbonden. Dit zijn onder meer:

 • De noodzaak om met een werkbak of werkplatform veilig(er) te werken moet worden aangetoond in een schriftelijk werkplan.
 • Het werkplan wordt getoetst door een gecertificeerd veiligheidskundige.
 • Uiterlijk twee dagen voor aanvang van de werkzaamheden worden deze gemeld bij ISZW.
 • De werkbak/ het werkplatform mag op hoogte niet verlaten of bereden worden.
 • De volle belasting van de werkbak/ het werkplatform en het bijbehorend hijsgereedschap bedraagt niet meer bedraagt dan 25% van de maximale werklast van de hijskraan, tenzij er een technische voorziening is getroffen die de werklast begrenst op 50% of minder van de maximale werklast die met de hijskraan kan worden gehesen.
 • De bedieningsplaats van het hijswerktuig is permanent bemenst.
 • Met een mobiele hijskraan mag niet worden gereden.
 • De verticale verplaatsing, de hoeksnelheid waarmee de giek wordt gedraag en de snelheid waarmee de vlucht wordt verplaatst mag niet meer zijn dan een kwart van de ontwerpsnelheid.
 • Bij een windsnelheid van meer dan 7 m/s mag niet worden gewerkt met een werkbak/ werkplatform.
 • Bij de werkzaamheden is er de beschikking over doeltreffend communicatiemiddelen.
 • Er zijn doeltreffende voorzieningen getroffen om bij gevaar personen te kunnen evacueren.

(zie https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-135.html)

KAM-systeem.nl is een dienst van:

KAM-interactive BV

088 – 28 48 671
Oester 26
1723 HW Noord-Scharwoude
KvK nr. 59824212
BTW nr. NL853657701B01