Aanscherping Arbowet

gepubliceerd op: 18-01-2017
norm: Wetgeving

In de eerste 40 weken van 2016 zijn 42 mensen omgekomen tijdens de uitoefening van hun werkzaamheden. In de bouw (inclusief installatie en GWW bedrijven) zijn 20 dodelijke slachtoffers te betreuren. Bij veel van deze ongevallen ligt de oorzaak in valincidenten; vallen van hoogte, vallen en struikelen. Over alle sectoren overleden in die periode in totaal 42 mensen op het werk, door een arbeidsongeval.

 

De focus op bouwplaatsen van de Inspectie SZW (I-SZW) zal in het komende jaar vooral gericht zijn op het valgevaar. De inspectie zal daarbij streng optreden: bij valgevaar worden de werkzaamheden stilgelegd en wordt een boeterapport opgemaakt.  

 

Ook is de Arbowet daarom per 1 januari 2017 verder aangescherpt. Deze wijzigingen zijn vooral gericht op on)verantwoord opdrachtgeverschap. De verplichtingen op het gebied veiligheid van opdrachtgever en opdrachtnemer zijn duidelijker omschreven.

 

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot kam-adviseur of www.arboportaal.nl.

 


Bron: Arboportaal

KAM-systeem.nl is een dienst van:

KAM-interactive BV

088 – 28 48 671
Oester 26
1723 HW Noord-Scharwoude
KvK nr. 59824212
BTW nr. NL853657701B01