Wijziging SC 100 "Nadere interpretaties certificatieschema"

gepubliceerd op: 10-01-2018
norm: SC 530 , SC 540 , Arboregeling Bijlage XIIIA Asbestinventarisatie, Arboregeling Bijlage XIIIA Asbestverwijdering

De “SC 100 Nadere interpretaties certificatieschema” is per 09-01-2018 gewijzigd. De relevante wijzigingen zijn:

  • Handhaving vigerende stelling inzake het LAVS (verplicht, tenzij op projectniveau kan worden aangetoond dat er niet kon worden gemeld in het LAVS).
  • Vrijstelling van de asbestinventarisatieplicht (er wordt aangesloten op de wettelijke vrijstellingen).
  • Voor crocicoliethoudend asbestafval behoeft geen aparte sticker te worden gehanteerd. Het standaard asbestgevaaretiket kan voor al het asbesthoudend afval worden gehanteerd.
  • Een persoonscertificaat wordt niet geschorst als op 1 project 2 cat. II afwijkingen worden geconstateerd.

Bovenstaand betreft een samenvatting van de wijzigingen. De tekst van de SC-100 is leidend. Gelieve deze dan ook door te nemen.


Bron: Ascert

KAM-systeem.nl is een dienst van:

KAM-interactive BV

088 – 28 48 671
Oester 26
1723 HW Noord-Scharwoude
KvK nr. 59824212
BTW nr. NL853657701B01