Wijziging SVMS 007

gepubliceerd op: 31-08-2015
norm: BRL SVMS-007

Op 10 juli 2015 heeft het CCvdSL wijzigingen doorgevoerd binnen de SVMS 007. De wijziging geldt voor paragraaf 4.3.5 en 1.3 inzake de inhuur en uitbesteding van sloopwerkzaamheden door de gecertificeerde organsatie. 

Concreet:

  • Toegevoegd aan § 1.3: De gecertificeerde sloopaannemer mag de uitvoering van het sloopproject als geheel alleen uitbesteden aan een andere volgens de BRL SVMS-007 gecertificeerde sloopaannemer. Als het werk niet als geheel wordt uitbesteed, is voor de inhuur paragraaf 4.5.3 van toepassing.
  • Toegevoegd aan § 4.5.3, punt 2: b) voor welke werkzaamheden onderaannemers worden ingeschakeld, inclusief een beschrijving hoe wordt geborgd dat deze onderaannemer(s) de desbetreffende werkzaamheden uitvoeren conform het projectwerkplan en de eisen in de BRL.

Zie website SVMS-007 voor de wijzigingsmemo.


Bron: Centraal College van Deskundigen SVMS 007

KAM-systeem.nl is een dienst van:

KAM-interactive BV

088 – 28 48 671
Oester 26
1723 HW Noord-Scharwoude
KvK nr. 59824212
BTW nr. NL853657701B01