Wijziging van de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken

gepubliceerd op: 27-07-2017
norm: SC 530 , SC 540

Wijziging van de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken in verband met het vervallen van de minimale oppervlakte geïnventariseerd asbestdak van 35 m2.

Op 19 juli is de Regeling tot wijziging van de 'Subsidieregeling verwijderen asbestdaken' in de Staatscourant gepubliceerd, waarna deze op 20 juli in werking is getreden. Deze regeling brengt twee wijzigingen aan in de subsidieregeling.

Er wordt verduidelijkt dat per adres een aanvraag moet worden ingediend. Voorts vervalt de weigeringsgrond in geval de oppervlakte van het geïnventariseerd asbestdak waarvoor subsidie wordt aangevraagd kleiner is dan 35 m2.

Door het vervallen van de voorwaarde komen alle saneringen, ongeacht de hoeveelheid geïnventariseerde vierkante meters asbestdak, in aanmerking voor subsidie. Wel blijft de voorwaarde gelden dat de verwijdering van het asbestdak door een gecertificeerd bedrijf is uitgevoerd (art. 7 onderdeel b (nieuw)).

 


Bron: Stcrt. 2017, nr. 39947

KAM-systeem.nl is een dienst van:

KAM-interactive BV

088 – 28 48 671
Oester 26
1723 HW Noord-Scharwoude
KvK nr. 59824212
BTW nr. NL853657701B01